بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۲ هزار و ۸۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش ایسنا، تا کنون ۶۳ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۷۷۸ نفر دُز اول، ۵۶ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۳۸۷ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۷۸ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۶ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۶۴۳ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۹۲ هزار و ۸۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari