سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی را نادرست دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت اعلام نشده و کماکان تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد.
وی افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی، مابه التفاوت آن به جای پرداخت به تأمین کننده، به مصرف کننده منتقل خواهد شد.
هاشمی گفت: بر همین اساس، با ساز و کار سازمان‌های بیمه گر، فرانشیز پرداختی بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی نخواهد یافت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari