در سالهای اخیر تاریخ های به اصطلاح رند تقویمی سرنوشت تولد نوزادان را عقب و جلو می کند که باعث به مخاطره افتادن جان مادران و نوزادان می شود.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari