بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۱۴۵ میلیون و ۷۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۶۲۲ نفر دوز اول، ۵۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۰۶ نفر دوز دوم و ۲۵ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۹۳۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۱۵۹ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۴۳ هزار و ۲۵۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari