بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن های کرونا تزریق شده در کشور به ۱۴۵میلیون و ۴۱ هزار و ۲۶۵ دُز رسید.
به گزارش ایسنا، تا کنون ۶۳ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۵۳ نفر دُز اول، ۵۶ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۴۵ نفر دُز دوم و ۲۵ و میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۶۷ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۵ میلیون و ۴۱ هزار و ۲۶۵ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۲۴۰ هزار و ۵۱۱ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari