مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تامین اعتبار برای افزایش پرداختی کارورزان خبر داد و گفت: این مبلغ، هفته آینده به حساب دانشجویان واریز خواهد شد.
محمد حسین کفایی مهر در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مجوز لازم برای پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان کاروزر دانشگاه علوم پزشکی ایران دو روز پیش صادر شد و این مبلغ هفته آینده به حساب دانشجویان واریز خواهد شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: حقوق دانشجویان اینترن دانشگاه هر ماه پرداخت می شود و صرفا افزایش پرداختی آنها به دلیل اینکه هنوز اعتبارات آن تامین نشده بود با تاخیر انجام گرفته است.
به گزارش ایسنا، صبح روز گذشته تعدادی از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به عدم پرداخت افزایش کمک هزینه تحصیلی در سال ۱۴۰۰ تجمع کردند.
این دانشجویان همچنین خواستار افزایش کمک هزینه تحصیلی دانشجویان به میزانی مناسب شرایط روز شدند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari