با شیوع بیش از پیشِ سویه اُمیکرون و شروع پیک ششم کرونا در کشور، تخت‌های تقریبا تمام بیمارستان‌ها پر شده است. بیمارستان رازی اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست و این روزها مملو از بیماران کرونایی است. خوزستان از جمله استان‌هایی است که در دو موج از موج‌های قبلی کرونا وضعیت حادی را تجربه کرده بود و حالا هم مانند اغلب نقاط کشور، در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
تصویربردار: امین نظری / تدوینگر: امین نظری، جواد علیزاده

source

توسط salamatikhabari