در هفته ۱۰۳ همه گیری کرونا در کشور، رنگ آبی از نقشه کرونایی رخت بسته و ۲۴۷ شهر قرمز شده اند؛ این درحالی است که در چنین شرایطی متاسفانه میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی حدود ۵۵ درصد است و همچنان فعالیت های اجتماعی، ازدحام، رفت و آمدهای حضوری دانش آموزان به مدارس حتی در شهرهای قرمز و به طور کلی زندگی عادی در شرایط تاخت و تاز امیکرون، در سطح کشور در جریان است.
به گزارش ایسنا،  طبق اعلام وزارت بهداشتی ها در اواسط پیک ششم کرونا با سویه اُمیکرون به سر می بریم. آن هم در شرایطی که رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور رخ بسته و تعداد شهرهای قرمز نیز به ۲۴۷ شهر رسیده است. همچنین در حال حاضر  ۱۱۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۸۹ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
با این حال اما، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۳ بهمن‌ ماه ۱۴۰۰ (از ۱۳ تا ۲۳ بهمن ماه)، بالغ بر ۵۷.۷۱ درصد بوده است؛ آماری که قطعا نمی‌تواند در پیشگیری از اوج‌گیری مجدد کرونا آن هم با واریانت به شدت مسری اُمیکرون موثر باشد.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۱۳ تا ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ششم تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۱.۴۹ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۲.۵۹ درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به نانوایی ها با ۵۶.۴۸ درصد است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در این مدت، ۵۵.۳۸ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به دانشگاه ها با ۹۰.۹۱ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۵.۴۶ درصد است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور ازششم تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۶.۴۶ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به ادارات و سازمان ها با ۸۳.۷۴ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به تالارهای پذیرایی با ۴۵.۶۳ درصد بوده است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور ازششم تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۵۴ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استادیوم ها با ۹۲.۱۹ درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشی با ۵۱.۶۱ درصد رعایت بوده است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ششم تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، ۸۷.۲۱ درصد بوده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در فرودگاه‌ها با ۹۸.۱۵ درصد و کمترین میزان در پاساژها با ۸۱.۷۰ درصد بوده است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۱۸۴۵۶ مورد بازرسی انجام شده است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
همچنین طی این مدت تعداد ۳۷۶۲۸ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۲۶۷ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
بازرسی ضدکرونایی از ۱۲۳۹۶۲ مدرسه
تعداد  کل مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ :  ۱۳۵۸۵۶ مدرسه بوده که تعداد ساختمان مدارس ۱۰۷۱۷۱ است.
تعداد  کل مدارس  ابتدایی  ۶۱۳۴۶ مدرسه
تعداد  کل مدارس  دوره اول متوسطه  ۲۳۰۷۹ مدرسه
تعداد  کل مدارس  دوره دوم متوسطه  ۲۱۱۸۶مدرسه
تعداد  کل مدارس  استثنایی  ۱۵۶۰ مدرسه
تعداد  کل مدارس  پیش دبستانی  ۲۱۷۰۲ مدرسه
تعداد  کل هنرستان ۵۹۹۶ مدرسه
تعداد  کل مجتمع هنرستانی ۹۸۷ مدرسه
باید توجه کرد که تعداد بازرسی انجام شده تا بیستم بهمن ماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲۳۹۶۲ مدرسه بوده است.
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
استفاده ۵۵درصدی از ماسک در شرایط اُمیکرونی / ۶ چالش‌ کرونایی در مدارس
– متناسب نبودن فضای کلاس‌ها با تعداد دانش آموزان (پذیرش بیش از حد ظرفیت کلاس)
– عدم رعایت فاصله گذاری مناسب بین دانش آموزان
– عدم رعایت چیدمان صندلی بر اساس فاصله
– عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش آموزان و کارکنان مدرسه
– فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها
– تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مدارس
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari