کرونا همچنان می‌تازد؛ این‌بار با اسم رمز «اُمیکرون» و البته سریع‌تر از سویه‌های قبلی. آمارهای روزهای اخیر ابتلا و مرگ‌ومیر کرونایی نشان می‌دهد که این سویه هم با کسی شوخی ندارد و هرچقدر هم که دولت یا مردم آن را جدی نگیرند و محدودیت‌ها و پروتکل‌ها رعایت نشوند، کرونا به قدر کافی کار خودش را جدی گرفته است. آنچه در این گزارش تصویری می‌بینید، تنها گوشه‌هایی از وضعیت رفت و آمد در سرویس‌های حمل و نقل عمومی تهران است؛ یعنی جایی که چه بر روی زمین و در ایستگاه‌های بی‌آرتی و چه زیر زمین و در ایستگاه‌ها و قطارهای مترو، کرونا می‌تازد و مردم مبتلا می‌شوند و این چرخه دو سال است که ادامه دارد.
عکس: مجید خواهی و علیرضا معصومی

source

توسط salamatikhabari