یک مدرس دانشگاه نسبت به انتشار روند افسارگسیخته، بدون مرز و ادامه دار اخبار و تصاویر تلخ از برخی جنایات فجیع در رسانه های رسمی داخل کشور و تبعات و آسیب اجتماعی آن هشدار داد.
سپهر خلجی – مدرس دانشگاه و عضو شورای‌عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) – درباره ی وضعیت انتشار اخبار و تصاویر تلخ در رسانه های داخلی مطرح کرده است: روند افسارگسیخته، بدون مرز و ادامه دار انتشار اخبار و تصاویر تلخ از برخی جنایات فجیع در رسانه های رسمی داخل کشور و بازتاب گسترده آن در شبکه های اجتماعی علاوه بر «تلخکامی افکار عمومی» و جنبه عمومی موضوع که به روان اجتماع صدمه زده و آرامش روانی را از جامعه سلب می نماید.
خلجی که این مطلب را در صفحه ی شخصی خود منتشر کرده است، درباره‌ی تبعات زیانبار انتشار اخبار تلخ در رسانه های رسمی یادآور شده است: انتشار این اخبار و تصاویر از سوی دیگر به صورت ویژه باعث القاء چهره ای به هم ریخته از حیات اجتماعی و ناکارآمدی در ایجاد سامان اجتماعی است.
این عضو شورای‌عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) مطرح کرده است: جامعه ایرانی مانند سایر جوامع، درگیر آسیب های اجتماعی است که یقیناً متولیان مسأله موظف به رسیدگی و بهبود روند آن هستند اما در این میان نباید «مسئولیت اجتماعی رسانه» در مواجهه با این قبیل رخدادها نادیده انگاری شود. 
خلجی در پایان تاکید کرده است: دریدن روان جامعه، حاکم شدن حس ناامنی اجتماعی، تضعیف روحیه اجتماعی و … از تبعات قطعی عدم مسئولیت اجتماعی رسانه در چنین مواقعی است. جا دارد دلسوزان و متولیان امر نسبت به توقف این روند ناصواب مسئولانه اقدام نمایند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari