مشهد ـ  کیفیت هوای کلانشهر مشهد در روز هفدهم بهمن ماه در پی بارش باران شب گذشته در شرایط پاک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد ۲۷ AQI و نشانگر هوای پاک است.
کیفیت هوا در ۹ منطقه در شرایط پاک و در ۱۴ منطقه دیگر شهر مشهد در شرایط سالم قرار دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari