ماه: فوریه 2022

بیش از ۶۰ درصد مرگهای کرونایی در واکسن نزده ها/عدم اثربخشی «فاویپیراویر» در درمان کووید

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: پس از بازدید میدانی گروه مراقبت های ویژه کمیته علمی کشوری کرونا از شهرهای قم، اراک و همدان از بخش های مراقبت…