سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: در این نوبت باتوجه به شیوع موج جدید کرونا، تصمیم گیری ملی صورت نگرفت و ستادهای استانی کرونا باتوجه به شرایط تصمیم گیری خواهند کرد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari