از سوی اداره کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت شعار پویش ملی مبارزه با سرطان «فاصله ها را کم کنیم» اعلام شد.
به گزارش ایسنا، پویش مبازه با سرطان از 8 تا 15 بهمن برگزار می شود.  منظور از کم کردن فاصله ها چنین عنوان شده است: فاصله بی خبری از عوامل خطر سرطان تا دانستن آنها،  فاصله بی خبری از علایم و نشانه های سرطان تا دانستن آنها، فاصله شناسایی یک فرد مشکوک به سرطان تا تشخیص قطعی او، فاصله تشخیص تا شروع درمان، فاصله دسترسی شهرهای توسعه یافته و شهرهای کمتر برخوردار و روستاها به امکانات، فاصله درمان های روزمره تا درمان های با استاندارد بالا، فاصله  دارا و ندار، فاصله گروه های سنی مختلف به خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی، فاصله بین دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و درمانی.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، روزشمار هفته سرطان به شرح زیر است:
8 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی
9 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با محیط سالم
10 بهمن 1400 سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن
11 بهمن 1400 سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها
12 بهمن 1400 سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی
13 بهمن 1400 سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن
14 بهمن 1400 سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه
15 بهمن 1400 مدیریت سرطان در کودکان و جوانان
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari