رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سال آینده برای دارو و تجهیزات پزشکی، سال ویژه ای خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی، در نشست مدیران تجهیزات پزشکی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور، اظهار کرد: سال ١۴٠١ دوران ویژه ای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت، چرا که دولت تصمیم گرفته وضعیت کالاهای اساسی به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را سر و سامان دهد.
وی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم در تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی گفت: دولت سیزدهم تصمیم گرفت که ساز و کار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: نظام‌های سلامت پر قدرت دنیا یارانه‌های دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهند؛ اما در کشور ما این گونه نیست، باید توجه داشت هر تغییری چالش‌هایی دارد، اما با سیستم و مدیریت یکپارچه می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
وی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای است و از طرفی چند هزار مهندس پزشکی داریم و باید همانطور که با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان، هزینه‌های دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ به همان شکل در حوزه مهندسی پزشکی حتی به روزتر عمل کنیم، چراکه هزینه‌های سنگینی صرف خرید تجهیزات سرمایه‌ای کردیم و نگهداشت این تجهیزات و استفاده از آنها باید به درستی صورت گیرد. البته فرقی بین تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای نمی بی نم و باید با تعامل و همکاری معاونت درمان برای شکل گیری سیستم یکپارچه اقدامات لازم صورت گیرد.
دارایی با بیان اینکه بحث کیفیت و اصالت سنجی تجهیزات پزشکی بسیار اهمیت دارد، گفت: نگهداشت تجهیزات پزشکی جزو وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی و مهندسان پزشکی است، در دوره جدید تصمیم گیری ها در اداره کل تجهیزات پزشکی و هیأت امنای ارزی با وجود مدیریت مستقل و با هم فکری گرفته می‌شود. رویکرد سیستم نسبت به حیطه بندی وظایف در رابطه با تجهیزات پزشکی روشن شده است و بر این اساس تصمیمات در سازمان غذا و دارو گرفته و در سایر معاونت‌های وزارت بهداشت بدون چون و چرا اجرا می‌شود.
وی اظهار کرد: مهندسین پزشکی پا به پای مدافعان سلامت در دوران کرونا جنگیدند، اما حق الزحمه مهندسان پزشکی برای خدمت در دوران کرونا به طور کافی پرداخت نشده و مقرر شده است تا بخش مادی زحمت مهندسان پزشکی در این دولت دیده و جبران شود، البته در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود تا پایان ١۴٠٠ عمل کند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید برای سه هزار مهندس پزشکی در زمینه مزایا، مسائل حقوقی و اعطای تسهیلات تصمیماتی گرفته شود و بحث مسئول فنی بیمارستان‌ها جدی گرفته و مشکلات حل شود. افزون بر اینها حمایت از تولید داخل و بحث شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و نظارت بر عرضه و توزیع هم که مورد نظر مهندسین پزشکی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari