رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به خطر سویه امیکرون کرونا و لزوم تزریق دز سوم واکسن جهت مقابله با این بیماری، گفت: معتقدیم که واکسن های تولید داخل در ایران واکسن های بسیار موثر و خوبی هستند و برای غلبه بر سویه اُمیکرون، باید حتما توسط دُز سوم چه واکسن داخلی و چه خارجی، خود را ایمن کنیم.
دکتر سید علیرضا ناجی در گفت و گو با  ایسنا در خصوص سویه اُمیکرون بیان کرد: همانطور که می دانید واریانت اُمیکرون در سراسر جهان گردش بسیار بالایی دارد و در مقابل واریانت دلتا رقابت شدیدی داشته و احتمال می رود که در یکی دو هفته آینده واریانت اُمیکرون جایگزین دلتا شود.  
وی افزود: این واریانت شامل خصوصیاتی از جمله بیماری زایی بالا، انتشار بسیار سریع و واکسن گریزی و ایمن گریزی است؛ به طوریکه از ایمنی حاصل از عفونت طبیعی قبلی و یا واکسن هایی که در جهان استفاده می شود، می تواند فرار کند و باعث ایجاد عفونت های مجدد شود.
دکتر ناجی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل، در تمام دنیا دستورالعمل ها بر این مبنا است که دُز بوستر یا یادآور و به اصطلاح دُز سوم حتما تزریق شود تا ایمنی بدن به سطحی برسد که بتوانیم در مقابل اُمیکرون مبارزه خوبی داشته باشیم و براساس مطالعات دُز سوم در این مورد می تواند بسیار موثر باشد.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: تمامی واکسن هایی که در دنیا وجود دارند، نسبت به اُمیکرون این ضعف را دارند و ما این ضعف را با دُزهای بوستر برطرف می کنیم و این موضوع شامل واکسن های داخلی ما هم می شود.
وی بیان کرد: ما معتقد هستیم که واکسن های تولید داخل در ایران واکسن های بسیار موثر و خوبی هستند و برای غلبه بر سویه اُمیکرون، باید حتما توسط دُز سوم چه واکسن داخلی و چه خارجی، خود را ایمن کنیم.
وی گفت: در این زمینه اقدامات زیادی می توان انجام داد؛ همانطور که در مورد واکسن های دیگر مطالعه انجام شده و نشان داده شده که دُز های بوستر واکسن های خارجی مانند واکسن آسترازنکا و سینوفارم که در کشور ما هم مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند عملکرد مناسبی در مقابل اُمیکرون داشته باشد، در مورد واکسن های داخلی نیز همین امر صادق است. در این زمینه باید آزمایشاتی که واکسن های داخلی مان را تایید می کند انجام دهیم و در مرحله بعدی، پایش اثردهی واکسن ها چه داخلی و چه خارجی را نیز فراموش نکنیم.
وی عنوان کرد: باید از این موقعیت بسیار مناسب استفاده کنیم و با توجه به اطمینانی که از عملکرد واکسن های داخلی مان داریم، با تکمیل آزمایشات مربوط به این واکسن ها، پرونده ای را در سازمان جهانی بهداشت به ثبت برسانیم تا واکسن های خوب داخلی ما هم مجوز مصرف اضطراری را از مبادی بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، دریافت کنند و به نظر می رسد این مدل بسیار مفید خواهد بود، هم به لحاظ درجه اعتبار علمی واکسن های داخلی مان و هم برای اطمینان خاطر و سهولت رفت و آمد هموطنان ایرانی که به لحاظ تجاری به کشورهای خارجی سفر می کنند.
وی افزود: با ثبت واکسن های ایرانی، این اطمینان در مردم حاصل خواهد شود که با تزریق واکسن ایرانی مشکلی برای سفر کردن وجود نداشته و می توانند بدون هیچ گونه مشکلی به خارج از کشور مسافرت کنند و از طرفی، این تقاضای بیش از حد برای تزریق واکسن های خارجی نیز تسهیل می شود.
دکتر ناجی در عین حال خاطرنشان کرد: از طرف دیگر سیاست نظام و وزارت بهداشت این نیست که واکسن های خارجی وارد نشوند، بلکه واکسن های وارداتی موثر و مناسبی از جمله سینوفارم و آسترازنکا به کشور وارد می شود. این واکسن ها در کنار تولیدات داخلی مان می تواند نیازمان در ایمن سازی نسبت به کووید 19 را برطرف کند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari