بابل – معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان های ما باید در تراز جامعه اسلامی باشد تا بیماران کمترین رنج را تحمل کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیراوژن بعدازظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: ما در کشور ۲۰۰ شهدای مدافع سلامت در کشور داریم که جزو افتخارات جامعه پزشکی است که با افتخار جان خود را در طبقه اخلاص گذاشتند
شیراوژن با تقدیر از تلاش‌ها و موفقیت‌های کسب شده اظهار داشت: باید در گام بعدی تحولی در جامعه پزشکی ودانشگاه در راستای خدمت با کیفیت باید در کشور ایجاد شود تا در جامعه نشاط وامید را به وجود آورد.
وی بیان داشت: سیاست‌های کلی باید به گونه‌ای اجرا شود تا بیمارستان به تراز جامعه اسلامی برسد و بیمار کمترین رنج را ببیند و دانشجویان واساتید هم کمترین دغدغه را داشته باشند.
معاون دانشجویی و فرهنگی اظهار داشت: باید الگوسازی مکتب‌های درست در دانشگاه‌ها شکل گیرد و نشاط وامید باید پلی برای ارتقای خدمت باشد.
شیراوژن به بحران‌های جمعیت در کشور اشاره کرد وافزود: باید در این راستا اقدامات شایسته ای صورت بگیرد.
در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های سید فرزاد جلالی، سیدعلی مظفر پوربه عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط salamatikhabari