"شبکه کاردیوانکولوژی" در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی راه‌اندازی شد.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، جلسه‌ای در چهارم دیماه با حضور اساتید برجسته انکولوژی و کاردیولوژی در سالن همایش این مرکز برگزار و شروع به کار رسمی “شبکه کاردیوانکولوژی” به صورت رسمی در خاورمیانه اعلام شد.
روابط عمومی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی اعلام کرد که در حال حاضر کشورهای عمان، پاکستان و امارات به این شبکه پیوسته‌اند و این شبکه روز به روز در حال گسترش است و امیدواریم بدینوسیله برای بهبودی بیماران سرطانی گامی بسیار مهم و موثر برداشته شود.
رشته کاردیوانکولوژی از سال ۱۳۹۶در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی ابتدا با تاسیس کلینیک کاردیوانکولولوژی و پس از آن تاسیس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی و در نهایت با جذب فلوشیپ برای این رشته شروع و ادامه کار داد و هم اکنون این دپارتمان با اجزاء کامل آموزشی، درمانی و پژوهشی و به منظور گسترش بیش از پیش این رشته اقدام به تاسیس “شبکه کاردیوانکولوژی خاورمیانه” کرده است که دبیرخانه‌ای  بدین منظور در مرکز قلب و عروق شهید رجایی ایجاد شده است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari