کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد: مدت اعتبار گذرنامه کرونا در این اتحادیه در صورت تزریق نکردن واکسن یادآور تنها ۹ ماه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مقررات تازه درباره سفرهای برون مرزی است اما کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه‌ خود به کشورهای این اتحادیه توصیه می‌کند که این مقررات را برای سفرهای درون‌مرزی نیز اعمال کنند.
به مردم اتحادیه اروپا توصیه شده است، حداکثر شش ماه پس از واکسینه‌ شدن کامل، واکسن یادآوری را نیز تزریق کنند.
اما گواهینامه کرونا تا سه ماه پس‌ از این شش ماه نیز معتبر می‌ماند تا اطمینان حاصل شود فرصت کافی برای دسترسی به واکسن‌های یادآوری برای همه مهیا شده است.
به گزارش ایندیپندنت، کشورهای اروپایی در حال حاضر از موج تازه‌ بیماری کووید-۱۹ و شیوع سویه‌ امیکرون نگران‌ هستند که گفته می شود بسیار مسری است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari