رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان کودکان مفید در سطح کشور مثال زدنی است، بر ضرورت حمایت بیشتر از پرستاران بخش نوزدان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در بازدید از بیمارستان کودکان مفید، کمبود فضای فیزیکی را یکی از چالش‌های این بیمارستان دانست و گفت: بیمارستان مفید به حداکثر ظرفیت ساختاری خود رسیده و در عین حال در حال پیشرفت است.
وی، استفاده بهینه از ظرفیت خیرین در امور جاری و امور عمرانی بیمارستان مفید را بسیار مطلوب عنوان کرد و با اشاره به سختی کار پرستارانی که از کودکان به ویژه نوزادان پرستاری می‌کنند، خواستار حمایت ویژه از آنان شد.
شریف ترکمن نژاد مدیر بیمارستان مفید، حفظ کرامت انسانی بیماران، کارکنان، پزشکان و پرستاران و همچنین ارائه خدمات جامع به بیماران را از مهمترین سیاست‌های مدیریتی این بیمارستان عنوان کرد.
وی با اشاره به مرجعیت این بیمارستان در کشور در حوزه کودکان، توجه به گروه‌های آسیب پذیر و همچنین توجه به کیفیت خدمات ارائه شده را را از دیگر سیاست‌های این بیمارستان دانست.
ترکمن نژاد با اشاره به کاهش مرگ و میر در بیماران تاکید کرد: بیمارستان مفید روند رو به رشد دارد و کیفیت ارائه خدمات در آن همواره رو به بهود است.
وی با بیان اینکه شاخص‌های درمانی و بالینی بیمارستان ارتقا یافته است، گفت: رضایتمندی بیماران و همراهان نیز بنا بر گزارش‌های مرکز افکارسنجی روابط عمومی دانشگاه افزایش یافته است.
ایجاد آرامش روانی و امنیت بین کارکنان، تراز مثبت مالی، ارتقای شاخص‌های آموزشی، پژوهشی و پرستاری، بهبود استاندارهای زیرساخت و تأسیسات بیمارستان و تأمین تجهیزات مورد نیاز از دیگر نکات مثبت مطرح شده در مورد این بیمارستان بود که ترکمن نژاد به آن اشاره کرد.
وی در ادامه به نقش خیرین در آماده سازی مرکز جامع تصویربرداری، بازسازی بخش نفرولوژی و همودیالیز، ساخت و تجهیز بخش فیزیوتراپی اشاره کرد.
راه اندازی ژنراتور برق، تعویض کپسول‌های آتش نشانی، دو برابر شدن ظرفیت پست برق نسبت به گذشته و بازسازی آشپزخانه از دیگر مواردی بود که مدیر بیمارستان مفید به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه به خرید تجهیزات آی سی یو، لاپاراسکوپ، یو پی اس، دستگاه کرانیوتوم با کمک خیرین اشاره کرد و به بیان تجهیزات و تاسیات مورد نیاز بیمارستان پرداخت.
ترکمن نژاد راه اندازی سامانه تغذیه پرسنل را در کاهش مصرف غذای بیمارستان بسیار مؤثر عنوان کرد.
وی در ادامه به اصلاح فرایند مکاتبات اداری و انبارداری و کدگذاری کمک‌های خیرین در HIS اشاره کرده و گفت: در این بیمارستان حدود ۳۶ سامانه زیر نظر معاونت درمان وجود دارد که به طور کامل با حضور یک سوپروایزر روزانه در حال تکمیل است که یکی از عوامل بازگشت درآمدهای بیمارستان است.
ترکمن نژاد ادامه داد: تأمین لبنیات بیمارستان به شکل مستمر، مواد شوینده، مواد غذایی همراه سرا با ظرفیت ۴۰ نفر از دیگر فعالیت‌های خیرین در این بیمارستان است.
وی کمبود پرسنل، سختی کار و نیاز به اختصاص بودجه آموزشی در این بیمارستان را از مهمترین چالش‌های این مرکز عنوان کرد.
مدیر بیمارستان مفید در ادامه عملکرد حراست را در این بیمارستان بسیار مطلوب توصیف کرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari