یک مشاور خانواده گفت: روش‌های فرزندپروری والدین، نقش مهمی در تامین سلامت روانی فرزندان دارد.
شیما جراحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شیوه‌های فرزندپروری والدین، نقش مهمی در تأمین سلامت روانی فرزندان دارد. این شیوه‌ها می‌توانند در پیشگیری و یا بروز اعتیاد در فرزندان نقش مهمی داشته باشند.
وی گفت: یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار بر اعتیاد، منبع کنترل است. منبع کنترل یک ویژگی شخصیتی است و افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، نتایج و برآیند رویدادها را به شانس، بخت و کنترل دیگران نسبت می‌دهند. در مقابل افرادی که منبع کنترل درونی دارند، معتقدند که رویدادها ناشی از رفتارها و ویژگی‌های دائمی خودشان است. افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، بیشتر دچار تنش روحی می‌شوند و مستعد ابتلاء به اختلالات رفتاری هستند.
این روانشناس ادامه داد: توجه به نکات مطرح‌شده، پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای تأثیر شیوه‌های فرزندپروری والدین را بر آمادگی به اعتیاد نوجوانان بررسی کردند. همچنین رابطه آن را از طریق منبع کنترل نیز مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: برای انجام این مطالعه ۳۰۰ نفر از نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ انتخاب شدند و از طریق پرسش‌نامه ای که به والدین آنها (ترجیحاً مادر) داده شد، آمادگی به اعتیاد و منبع کنترل فرزندان و والدین مورد بررسی شد.
جراحی گفت: نتایج این بررسی نشان داد که شیوه فرزندپروری با نقش میانجی منبع کنترل، می‌تواند پیش‌بینی کننده اعتیاد در آینده فرزندان باشد.
این مشاور خانواده افزود: این بررسی‌ها حاکی از این بود که شیوه‌های فرزندپروری سهل‌گیر، مستبد و مقتدر، بر منبع کنترل فرزندان اثر مستقیم دارد.
وی گفت: همچنین مشخص شد که شیوه‌های فرزندپروری یک عامل تعیین کننده در زمینه آمادگی به اعتیاد نوجوانان است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که نتایج به دست آمده، هرچند که نشان داد شیوه‌های فرزندپروری والدین با میانجی‌گری منبع کنترل، در آمادگی به اعتیاد نوجوانان نقش ایفا می‌کنند، اما از نقش عوامل دیگر آمادگی به اعتیاد، نباید غافل ماند. آمادگی به اعتیاد نوجوانان می‌تواند نتیجه تعامل عوامل روانی، زیستی، اجتماعی و فردی باشد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *