در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از آغاز آزمایش‌های بالینی واکسن سرطان پستان، کشف نخستین سیاره در خارج از کهکشان راه شیری، درک گونه‌ای از پستانداران از ضرب‌آهنگ موسیقی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر و گوینده: نوید مرسلی

source

توسط salamatikhabari