مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت حدود ۳۳ میلیون نفر را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرزایی گفت: قانون بیمه همگانی سلامت در سوم آبان سال ۷۳ در مجلس تصویب شد، لذا مقرر شد طبق این قانون دولت حق بیمه پایه برای اقشار آسیب پذیر جامعه، روستاییان، عشایر، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک را پرداخت کرده و این افراد رایگان بیمه شوند، در همین راستا سوم تا نهم آبان ماه هفته بیمه سلامت پیش بینی شده است.
مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بر اساس قانون و بررسی‌های انجام شده در صندوق بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر که بیمه شده معتبر حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، این افراد به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند؛ به طوری که ۱۵ سال خدمات روستایی دریافت کرده و این خدمت سال به سال در حال ارتقا است؛ در حال حاضر برای همین تعداد حدود ۷ هزار و ۳۰۰ پزشک فعال هستند.
وی تصریح کرد: همچنین حدود ۵ هزار و ۷۷۰ نفر ماما و نزدیک به ۲ هزار دندان پزشک در ۴ هزار و ۱۷۷ مرکز جامعه سلامت روستایی در حال خدمت هستند، از سوی دیگر در صندوق بیمه همگانی بیشتر جمعیت شهری یعنی اقشار آسیب پذیر دهک‌های پایین جامعه حدود ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش هستند؛ به عبارتی بیش از ۳۳ میلیون نفر از ۴۲ میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت بیمه رایگان دارند؛ بدون شک سازمان بیمه سلامت در تلاش است با قدرت به این افراد با توجه به اهداف خود در قانون خدمات مناسب ارائه کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari