مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تایید تزریق دوز سوم واکسن کرونا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، روز دوشنبه در گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با عنوان این مطلب که ۵ شرکت در زمینه واکسن کرونا داریم که نهایی شدند، گفت: شرکت شفافارمد ١٠ تا ١٢ میلیون دوز واکسن برکت تحویل داده است. بعد از آن انستیتو پاستور با ارائه گزارش بینابینی فاز ۳ برای واکسن پاستوکووک مجوز مصرف اضطراری گرفت و قرار است این واکسن به گروه ١٢ تا ١٨ سال تزریق شود. مجوز مصرف اضطراری اسپایکوژن بعد از ارائه گزارش بینابینی اول در فاز ۳ صادر شد. واکسن فخرا در فاز ۳ است و هنوز گزارش بینابینی برای مجوز مصرف به ما نداده‌اند.
وی با اشاره به وجود ۵٠ تا ۶٠ میلیون ذخیره واکسن کرونا، افزود: تزریق دوز بوستر در کمیته علمی واکسن به تأیید رسیده است.
محمدی به موضوع قیمت‌گذاری ماده اولیه دارو اشاره کرد و ادامه داد: ما بیش از ٢٩ مولکول ماده اولیه را قیمت گذاری کردیم و قیمت گذاری نهایی محصول نهایی ما منوط به قیمت ماده اولیه بوده و این قیمت‌گذاری را بسیار شفاف می‌کند. این کار جلوی افزایش قیمت بسیاری از داروها را گرفت. در بحث شفافیت ما انتشار آمارنامه دارویی را انجام دادیم و آمارنامه ماده اولیه به زودی منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: به زودی از سامانه قیمت گذاری دارو بهره‌برداری می‌کنیم و قیمت‌گذاری از حالت دستی خارج و به صورت سیستمی انجام می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari