سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران، از تمدید اعتبار دفترچه بیمه سلامت همگانی و روستائیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مریم حسینی افزود: با توجه به اتمام اعتبار بیمه‌ای تعداد کثیری از بیمه شدگان در صندوق‌های بیمه روستاییان و سلامت همگانی در پایان شهریور ۱۴۰۰، اعتبار بیمه‌های فوق به مدت ۳ ماه دیگر تمدید شد.
وی گفت: مطابق دستور ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت جهت پیشگیری از ایجاد ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت و به دلیل شرایط خاص ناشی از همه گیری ویروس کرونا، اعتبار دفاتر روستاییان و سلامت همگانی تا پایان آذر ۱۴۰۰ تمدید شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari