آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۰) اعلام شد.
به گزارس ایسنا و بنابر اعلام وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۱۵ مهر  ۱۴۰۰ بدین شرح است:
اسپوتنیک نوبت اول: ۵۳۳۵۲۶
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۰۰۵۰
سینوفارم نوبت اول: ۳۵۳۸۸۷۵۵
سینو فارم نوبت دوم: ۱۳۶۳۴۶۰۶
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۱۶۸۹۸
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۷۴۹۷۱۰
برکت نوبت اول: ۳۱۴۴۵۳۱
برکت نوبت دوم: ۲۰۵۲۷۱۹
مجموع نوبت اول: ۴۳۵۴۳۰۹۹
مجموع نوبت دوم: ۱۷۸۸۱۳۰۳
همچنین کل واکسن تزریق شده: ۶۱ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۰۲ دز است.
انتهای پیام
 

source

توسط salamatikhabari