صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد: بیشتر نوزادان در ۹۱ کشور دچار سوء تغذیه هستند.
به گزارش ایسنا، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها یک سوم کودکان زیر ۲ سال با آنچه برای رشد نیاز دارند، تغذیه می شوند و طی یک دهه گذشته هیچ پیشرفتی در زمینه بهبود تغذیه آنان بدست نیامده است.
یونیسف در گزارشی که امروز (چهارشنبه) منتشر شده، آورده است: ترکیبی از وقوع چند بحران از شیوع بیماری کووید-۱۹ گرفته تا جنگ و درگیری و خسارتهای حوادث آب و هوایی، بهبود تغذیه کودکان در ۹۱ کشور را مختل کرده است.
بر اساس این گزارش، نیمی از کودکان شش تا ۲۳ ماهه در طیف وسیعی از کشورهای در حال توسعه از حداقل تعداد وعده های غذایی روزانه محروم هستند و حتی تعداد کمی از آنان از رژیم غذایی متنوعی برخوردارند که حداقل نیازهای آنان را برآورده می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، در نتیجه رژیم غذایی نامناسب، کودکان از کسب علم عقب افتاده، در برابر بیماریها آسیب پذیرتر شده و تحت تاثیر تاثیرات سوء تغذیه از جمله کوتاهی قد و ضعف و همچنین اضافه وزن یا چاقی قرار می گیرند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari