در این شماره از بستۀ اخبار و علم و فناری ایسنا، خبرهایی از پایان آزمایش‌های واکسن فایزر روی کودکانِ کمتر از ۱۲ سال، تولید قهوه آزمایشگاهی در فنلاند، سرنوشت تلخ مریخ برای داشتن حیات و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / گوینده: آرام توکلی / تدوینگر: محمد جلایی

source

توسط salamatikhabari