وزارت بهداشت، آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور 1400 را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت بهداشت واکسن سینوفارم بیشترین سهم را از واکسن‌های مصرفی در کشور داشته است.
اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۸۰۸۶
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۸۷۶۹
سینوفارم نوبت اول: ۲۳۷۷۳۲۸۵
سینو فارم نوبت دوم: ۱۰۹۱۰۶۶۴
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۴۲۰۳۹۶۸
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۹۲۴۶۴
برکت نوبت اول: ۲۸۶۳۷۵۷
برکت نوبت دوم: ۱۴۹۰۷۳۶
مجموع نوبت اول: ۳۱۳۵۸۴۸۵
مجموع نوبت دوم: ۱۴۴۱۶۸۵۱
براساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون ۴۵۷۷۵۳۳۶ واکسن در کشور مصرف شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source
پوشش سقف

توسط salamatikhabari