آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰  اعلام شد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام اعلام وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدای برنامه ملی واکسیناسیون تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰  اعلام شد که به شرح زیر است:
– اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۸۰۸۶
– اسپوتنیک نوبت دوم:  ۳۶۸۷۶۹
– سینوفارم نوبت اول:  ۲۳۷۷۳۲۸۵
– سینو فارم نوبت دوم: ۱۰۹۱۰۶۶۴
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
– بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
– آسترازنکا نوبت اول: ۴۲۰۳۹۶۸
– آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۹۲۴۶۴
– برکت نوبت اول: ۲۸۶۳۷۵۷
– برکت نوبت دوم: ۱۴۹۰۷۳۶
– مجموع نوبت اول: ۳۱۳۵۸۴۸۵
– مجموع نوبت دوم: ۱۴۴۱۶۸۵۱
در عین حال کل واکسن تزریق شده ۴۵۷۷۵۳۳۶ است.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari