با آغاز طرح واکسیناسیون دانشجویان در سراسر کشور، این طرح در دانشگاه‌های شهر زنجان نیز در حال انجام است. طبق برنامه‌ ریزی انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اجرای این طرح تا سوم مهر ماه ادامه دارد و تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهر زنجان واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.

source

توسط salamatikhabari