مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، امکان تجویز نسخه برای تاریخ آینده و تغییرات مرتبط با ارجاع و دسترسی به سوابق بیمه شده را از مهمترین تغییرات اعمال شده در پنل نسخه الکترونیک عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر حنان حاجی محمودی، گفت: کلیه پیشنهاداتی که در راستای بهبود استقرار نسخه الکترونیک مطرح می‌گردد در کار گروه‌های مربوطه بررسی شده و اولویت بندی می‌شوند. تا کنون نیز تغییرات زیادی جهت سهولت استفاده کاربران در سامانه ایجاد شده است.
به گفته وی، بیشتر مشکلات مراکز درمانی در ثبت نسخ الکترونیک برطرف شده است و هر ماهه نیز شاهد اعمال تغییرات جدید در سامانه هستیم.
وی افزود: هم اکنون نیز بسیاری از موارد از جمله استعلام از سامانه نظام پزشکی در ثبت نسخه کاغذی، قوانین و تعرفه‌های دندانپزشکان متخصص و جداسازی فیلد تجهیزات پزشکی از داروها در سامانه نسخه الکترونیک در محیط تست مستقر شده‌اند و پس از بررسی‌های کارشناسی این موارد به محیط اصلی منتقل می‌شوند.
او ادامه داد: یکی از تغییراتی که در سامانه اضافه شده است، امکان مشاهده سوابق بیمه شده برای پزشک است. برای استفاده از این امکان، با درخواست پزشک، پیامکی برای بیمه شده ارسال می‌شود و در صورتیکه بیمه شده دسترسی پزشک به محتوای سوابق درمانی وی را تایید کند، دسترسی پزشک برای آن ایجاد می‌شود.
وی به پیاده سازی تغییراتی در نحوه نمایش اصالت‌های سوزانده شده در سامانه اشاره کرد و گفت: امکان ثبت اصالت برای داروهای غیر بیمه‌ای نیز در سامانه فراهم است و داروخانه می‌تواند نسبت به سوزاندن داروهای مشخص شده در این گروه نیز اقدام کند و مجموعا ثبت و کنترل اصالت‌های ثبت شده برای داروخانه راحت تر شده است.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان بیمه سلامت، وی یکی دیگر از تغییراتی که اخیرا در سامانه ایجاد شده است را امکان دسترسی به داشبورد جهت رویت عملکرد پزشکان شاغل در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها معرفی کرد و افزود: با استفاده از این امکان که به زودی برای سایر مراکز طرف قرارداد نیز ایجاد می‌شود، مراکز می‌توانند نسبت به کنترل عملکرد، سهم سازمان و تعداد نسخ ثبت شده در مرکز اقدام کنند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari