واکسیناسیون دانشجویان در خراسان جنوبی به تازگی آغاز شده است و در شهرستان بیرجند نیز این روند تا واکسیناسیون کامل ادامه دارد. مطابق برنامه اعلام شده ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان در سراسر کشور تا پایان در شهریورماه واکسینه می‌شوند. در ماه‌های مهر، آبان و آذر، هر ماه یک میلیون نفر از دانشجویان واکسینه خواهند شد. در صورت اجرای این برنامه تا آخر آذر همه دانشجویان کشور می‌شوند.
تصویربردار: زهرا حمیدی  / تدوینگر: امید ابراهیمی

source

توسط salamatikhabari