معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت خواستار بازنگری در اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دو وزارت خانه بهداشت و علوم شد.
به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر حق دوست معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای به دکتر عین اللهی وزیر بهداشت تاکید کرده است: از آنجایی که اعضای هیات علمی در بیمارستان های آموزشی و سایر واحدهای مرتبط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی هسته مرکزی سنگر دفاع از سلامت مردم در اپیدمی کرونا هستند و علاوه بر بار آموزشی بخش عمده بار درمانی بیماران کرونایی را عهده دار هستند. لذا با توجه به چالش هایی که در حقوق دریافتی آنها در سال های اخیر شده است دستور فرمایید تا موضوع حقوق آنها در دستور سازمان برنامه و بودجه کشور قرار بگیرد و یک کارگروه فنی و تخصصی در وزارت پیگیر آن باشد.
براین اساس بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سقف ۱۵ برابری تعیین گردید و با این مصوبه مشکلات جدی برای آنها ایجاد شد. یکی از مشکلات این است که تعیین سقف برای افراد با پایه و مرتبه علمی بالاتر بود که موجب بروز بی عدالتی در خصوص پرداخت‌های اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت علوم شده است. همچنین این امر موجب ایجاد مشکلات جدی در نظام دانشگاهی ناشی از بهم ریختن نظام مبتنی بر پایه منطقه جغرافیایی محل خدمت شده است.
بروز مشکلات جدی در برقرار فوق العاده حق محرومیت از مطب یا تمام وقت جغرافیایی، حق التدریسی و حق مدیریت، بی انگیزگی و التهاب در جامعه علمی و ایجاد مقدمات افول آموزش و پژوهش در دانشگاه ها، تشدید مهاجرت سرمایه های اجتماعی و علمی ناشی از نارضایتی اینگونه مصوبات از دیگر تبعات اجرای تصمیم فوق است.
در ابن نامه تاکید شده، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم علی رغم وجود تفاوت ماهوی در شرایط کار و شرح وظایف اعضای هیات علمی وزراتین مجلس شورای اسلامی و با نادیده گرفتن عدالت منجر به افزایش دریافتی در برخی اعضای هیات علمی وزارت علوم شده است که این موضوع با توجه به وظایف هفت گانه اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم فوق العاده محرومیت از مطب تمام وقت جغرافیایی از سقف مستثنی شود، همچنین فوق العاده مدیریت، حق التدریسی و حق التحقیق از سقف مندرج در تبصره ۱۲ مستثنی شوند و ترتیبی اتخاذ شود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشکلات مرتبط با سقف حقوق اصلاح و مانند سال های پیش حقوق اعضای هیات علمی مشمول سقف نبوده و مانند گذشته مستثنی باشد تا تامین عادلانه ای در تامین همکاران اعضای هیات علمی برای حل مشکل موجود در خصوص شرح حقوق منظور شود.
حق دوست در ادامه نامه خود آورده است: براین اساس بندی اساسی در احکام حقوقی با مضمون فوق العاده رشته های علوم پزشکی، ترمیم و تغییر در ضریب فوق العاده و محسوس از ۱.۵ و بالاتر و همچنین همچنین همسان سازی تمامی آیین نامه ها که این امر نیاز به کاهش وظایف و تکالیف آموزشی و پژوهشی و درمانی را در پی خواهد داشت از دیگر پیشنهادات در راستای تامین حقوق اعضا هیات علمی است.
معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت پایان نامه خود تاکید کرده است: اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که در سال های پیش به افتخار بازنشستگی نائل شدند و در زمان اشتغال در ارائه خدمات بسیار ارزنده و معنوی در سطوح مختلف بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻼﯾﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ، ﺳﯿﻞ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﭘﯿﺸﻘﺪﻡ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺻﺮﻑ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎﺀ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺴﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، شاهد ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ از افزایشی های مرتبط با مصوبه هیات وزیران و سوابق پیشین در اجرای قوانین ذیربط بوده‌اند.

انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari